Bảo lãnh khác

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 14/4/2010

Quý khách hàng là cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam hoặc nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ "bảo lãnh khác" của Agribank với đối tượng cấp bảo lãnh là nghĩa vụ khác của quý khách hàng mà pháp luật không cấm, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thông tin chi tiết
 
-    Loại tiền: VND, ngoại tệ
-    Thời hạn bảo lãnh: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
-    Bảo đảm cho bảo lãnh: ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ 3 và các biện pháp bảo đảm khác theo hướng dẫn của Agribank.
-    Phí bảo lãnh: theo quy định từng thời kỳ; trả một lần hoặc nhiều lần.
-    Chậm trả phí bảo lãnh: phạt theo lãi suất nợ quá hạn không quá 150% lãi suất của khoản vay ngắn hạn.

Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam