Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 13/4/2010

Đây là sản phẩm tín dụng Agribank dành cho quý khách hàng là hộ gia đình hoặc cá nhân tại vùng chuyên canh trồng lúa và các vùng xen canh trồng lúa với các cây trồng ngắn hạn khác sản xuất 2 vụ liền kề, đang có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất.

Thông tin chi tiết
 
Đặc tính của sản phẩm
-    Loại tiền vay: VND.
-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, không quá thời hạn của vụ kế tiếp.
-    Mức cho vay: Tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước. Khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn
-    Lãi suất: lãi suất ban hành áp dụng tại thời điểm cho vay.
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận .
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp, qua tổ vay vốn hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam