Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 11/5/2010

Đây là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả khi hết hạn

Thông tin chi tiết:
 
Đặc điểm:
-    Kỳ hạn: có kỳ hạn, tối thiểu là 15 ngày
-    Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR
-    Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ, 50 USD, 50 EUR
-    Gửi: KH gửi tiền một lần vào TK (tại quầy giao dịch của CN)
-    Rút: KH thực hiện rút tiền một lần từ TK (tại quầy giao dịch của CN)
Rút vốn đúng hạn: KH được hưởng toàn bộ tiền lãi mà NH đã cam kết.
Rút vốn trước hạn: KH được trả lãi theo LS không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi.
Rút vốn sau hạn: Nếu đến hạn KH chưa rút vốn, NH tự động chuyển toàn bộ SD (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới tương ứng và áp dụng lãi suất hiện hành cho kỳ hạn mới. Trường hợp không có kỳ hạn tương ứng thì áp dụng LS của kỳ hạn thấp hơn liền kề.
-    Phí: mức phí đóng sớm (rút tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo biểu phí hiện hành của NHNo.
-    Lãi:
Lãi suất: Lãi suất cố định. Lãi suất có kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn gửi, được công bố công khai tại các điểm giao dịch
Cách tính lãi: Tính lãi theo món:
                                    Số tiền lãi = Vốn gốc x Kỳ hạn gửi x Lãi suất
Trả lãi: Trả lãi sau (một lần) vào ngày đến hạn (khách hàng rút tiền). Nếu KH không đến rút, NH tự động nhập lãi vào gốc và chuyển sang kỳ hạn mới tương ứng.
 
Tiện ích:
-    Khách hàng có thể rút vốn trước hạn.
-    Khách hàng được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
-    Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc NHNo và các TCTD khác.
-    Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
 
Điều kiện sử dụng:
-    Với tiết kiệm VNĐ: Khách hàng các cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
-    Với tiết kiệm ngoại tệ: Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ là các cá nhân người cư trú.
 
Thủ tục đăng ký:
Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh NHNo, lập giấy gửi tiền theo mẫu của NHNo và xuất trình các giấy tờ sau:
-    Chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
-    Đối với cá nhân từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: xuất trình thêm giấy tờ để chứng minh số tiền gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng, hoặc các giấy tờ khác chứng minh số tiền gửi vào ngân hàng là tài sản của mình.
Người gửi tiền đăng ký chữ ký mẫu lưu tại NHNo. Trường hợp người gửi tiền không thể viết được dưới bất kỳ hình thức nào thì NHNo hướng dẫn cho người gửi tiền điểm chỉ hoặc đăng ký mã số, ký hiệu đặc biệt thay cho chữ ký mẫu.
Người gửi tiền được đăng ký mã số người gửi tiền và được cấp thẻ người gửi tiền trong trường hợp người gửi tiền có nhu cầu thực hiện giao dịch rút và gửi tiền nhiều nơi trước khi thực hiện giao dịch gửi tiền.
NHNo thực hiện các thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm, mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm và cấp sổ tiền gửi tiết kiệm cho người gửi tiền sau khi người gửi tiền đã thực hiện các thủ tục trên.


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam