Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước toàn bộ

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 12/4/2010

Đây là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả một lần ngay khi khách hàng gửi tiền.

Thông tin chi tiết:
 
Đặc điểm:
-    Kỳ hạn: tính theo tháng, tối thiểu là 1 tháng
-    Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR
-    Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ, 50 USD, 50 EUR
-    Gửi: KH thực hiện gửi tiền một lần vào TK tại quầy giao dịch
-    Rút: KH thực hiện rút tiền 1 lần từ TK tại quấy giao dịch
Rút vốn đúng hạn: KH được hưởng toàn bộ tiền lãi mà NH đã trả. NH thanh toán gốc theo số dư ghi trên sổ tiết kiệm.
Rút vốn trước hạn: NH thu hồi lại toàn bộ khoản lãi đã trả và trả lãi theo  LS không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi của KH.
Rút vốn sau hạn: Thời gian quá hạn KH được hưởng LS không kỳ hạn.
-    Phí: mức phí đóng sớm (KH rút tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ áp dụng theo biểu phí hiện hành của NHNo.
-    Lãi:
Lãi suất: Lãi suất cố định. Lãi suất có kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn gửi, được công bố công khai tại các điểm giao dịch
Cách tính lãi: Tính lãi theo món: Tiền lãi = Vốn gốc x Lãi suất x Kỳ hạn gửi
Trả lãi: toàn bộ tiền lãi được tính và trả ngay khi gửi
 
Tiện ích, điều kiện sử dụng và thủ tục đăng ký: giống tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ.


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam