Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 11/5/2010

Đây là sản phẩm tiền gửi mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả nhiều lần trước mỗi định kỳ.

Thông tin chi tiết:
 
Đặc điểm:
-    Kỳ hạn: tính theo tháng, tối thiểu là 3 tháng
-    Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR
-    Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ, 50 USD, 50 EUR
-    Gửi: KH thực hiện gửi tiền một lần vào TK tại quầy giao dịch
-    Rút: KH thực hiện rút tiền 1 lần từ TK tại quầy giao dịch
Rút vốn đúng hạn: KH được hưởng toàn bộ tiền lãi mà NH đã trả. NH thanh toán gốc theo SD ghi trên sổ tiết kiệm.
Rút vốn trước hạn: NH thu hồi lại toàn bộ khoản lãi đã trả và trả lãi theo  LS không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi của KH.
Rút vốn sau hạn: Thời gian quá hạn KH được hưởng LS không kỳ hạn.
-    Phí: mức phí đóng sớm (KH rút tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ áp dụng theo biểu phí hiện hành của NHNo.
-    Lãi:
Lãi suất: Lãi suất cố định, tương ứng với mỗi kỳ hạn và định kỳ trả lãi, NHNo công bố công khai tại các điểm giao dịch
Cách tính lãi: Tính lãi theo món
Tiền lãi    =    Lãi suất năm /12    x    Số tháng định kỳ
          
Trả lãi: Lãi được trả trước cho mỗi định kỳ (hàng tháng, 3 tháng 1 lần và bội số của 3 tháng 1 lần).
 
Tiện ích, điều kiện sử dụng và thủ tục đăng ký: giống tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ.


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam