Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 11/5/2010

Đâu là sản phẩm tiền gửi mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả nhiều lần sau mỗi định kỳ.

Thông tin chi tiết:
 
Đặc điểm:
-    Kỳ hạn: Có kỳ hạn, kỳ hạn tối thiểu là 3 tháng
-    Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR
-    Số tiền gửi tối thiểu 500.000 VNĐ, 50 USD, 50 EUR
-    Gửi: KH thực hiện gửi tiền một lần vào tài khoản tại quầy giao dịch
-    Rút: KH thực hiện rút tiền một lần từ TK tại quầy giao dịch, chuyển khoản.
Rút vốn đúng hạn: KH được hưởng toàn bộ tiền lãi mà NH đã cam kết.
Rút vốn trước hạn: NH thu hồi lại toàn bộ khoản lãi đã trả, trả lãi theo LS không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi.
Rút vốn sau hạn: Nếu đến hạn KH chưa rút vốn, NH tự động chuyển toàn bộ số dư sang kỳ hạn mới tương ứng và áp dụng LS hiện hành cho kỳ hạn mới. Trường hợp không có kỳ hạn tương ứng thì áp dụng LS của kỳ hạn thấp hơn liền kề. Phương thức trả lãi của kỳ hạn mới là trả lãi sau định kỳ.
-    Phí: mức phí đóng sớm (rút tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở); phí dịch vụ theo biểu phí hiện hành của NHNo.
-    Lãi:
Lãi suất: Lãi suất cố định, Tương ứng với mỗi kỳ hạn và định kỳ trả lãi, NHNo công bố công khai tại các điểm giao dịch
Cách tính lãi: Tính lãi theo món
Tiền lãi    =    Vốn gốc    x    Lãi suất năm /12    x    Số tháng định kỳ
   
Trả lãi: trả sau theo định kỳ hàng tháng, 3 tháng và bội số của 3 tháng 1 lần, lãi không nhập gốc.
 
Tiện ích, điều kiện sử dụng và thủ tục đăng ký: giống tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam