Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 11/5/2010

Quý khách hàng cá nhân (có năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự hoặc có người giám hộ) có thể lựa chọn sản phẩm "tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ" của Agribank. Đây là sản phẩm tiền gửi mà quý khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả nhiều lần sau mỗi định kỳ.

Thông tin chi tiết
 
Đặc điểm
-    Kỳ hạn: theo số tháng, gồm các kỳ hạn 3, 6, 9, 12, 18, 24 và trên 24 tháng.
-    Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR.
-    Số dư tối thiểu: 1.000.000 VNĐ, 100 USD, 100 EUR
-    Gửi: Quý khách hàng gửi tiền một lần vào tài khoản tại quầy giao dịch
-    Rút: Quý khách hàng thực hiện rút tiền một lần cho toàn bộ số dư tài khoản tại quầy giao dịch.
     Rút đúng hạn: Quý khách hàng hưởng toàn bộ số tiền lãi mà Agribank cam kết;
     Rút trước hạn: Agribank thu hồi lại toàn bộ phần lãi đã trả; trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi của quý khách hàng;
     Rút sau hạn: Quý khách hàng được trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn cho số dư tiền gửi trong thời gian quá hạn (từ ngày đến hạn đến ngày rút).
-    Phí: mức phí đóng sớm (khách hàng rút bằng tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo biểu phí hiện hành của Agribank.
-    Lãi: lãi suất công bố tương ứng kỳ hạn gửi hoặc thỏa thuận
     Lãi suất: Lãi suất có kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn gửi, được công bố công khai tại các điểm giao dịch, hoặc theo lãi suất thoả thuận với khách hàng theo quy định của Agribank
     Cách tính lãi: Tính lãi theo món:
     Tiền lãi = Vốn gốc x LS (%năm)/12 x Số tháng định kỳ.
     Trả lãi: Lãi được trả sau mỗi định kỳ (1,3,6,12 tháng)

Tiện ích
-    Quý khách hàng có thể rút vốn trước hạn.
-    Số dư trên tài khoản tiền gửi được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Agribank và các tổ chức tín dụng khác.
-    Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
 
Thủ tục đăng ký
Quý khách hàng đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch của Chi nhánh Agribank, hồ sơ bao gồm:
-    Giấy đăng ký thông tin khách hàng;
-    Giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hoặc hợp đồng thỏa thuận giữa khách hàng với Agribank
-    Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (có hiệu lực).


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam