Kỳ phiếu trả lãi trước toàn bộ

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 22/4/2010

Đây là một trong 4 loại giấy tờ có giá ngắn hạn (dưới 1 năm) do Agribank phát hành mà mọi quý khách hàng là người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam hoặc định cư ở nước ngoài, quý khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, quý khách hàng là người nước ngoài hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể lựa chọn đầu tư.

Thông tin chi tiết:
 
Đặc tính sản phẩm:
-    Kỳ hạn: Có kỳ hạn, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, dưới 12 tháng.
-    Đồng tiền: VNĐ, ngoại tệ, vàng
-    Mệnh giá tối thiểu, mệnh giá tối đa: Tuỳ thuộc vào quy định của Agribank cho từng đợt phát hành
 
Thanh toán gốc:
-    Quý khách hàng thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch Chi nhánh Agribank phát hành kỳ phiếu
-    Thanh toán đúng hạn: Quý khách hàng được thanh toán toàn bộ gốc
-    Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, người mua chưa rút vốn, Agribank không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian quá hạn.
-    Thanh toán trước hạn: Agribank không thanh toán trước hạn.
 
Lãi:
-    Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS cố định.
-    Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá x Lãi suất tháng x Kỳ hạn
-    Trả lãi: Agribank bán kỳ phiếu thấp hơn mệnh giá (LS được tính toán và trừ vào tiền mua kỳ phiếu sao cho số tiền mua kỳ phiếu cộng lãi đúng bằng mệnh giá).
 
Phương thức đầu tư:
Quý khách hàng vui lòng mua kỳ phiếu trả lãi trước toàn bộ tại quầy giao dịch của chi nhánh Agribank. (Quý khách có thể tìm địa chỉ các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank tại đây).


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam