Cho vay dự án cơ sở hạ tầng

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 13/4/2010

Đây là sản phẩm tín dụng của Agribank dành cho hộ gia đình cần vay vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng cá nhân.

Thông tin chi tiết
 
Đặc tính sản phẩm
-    Loại tiền vay: VND
-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
-    Mức cho vay: tối đa 70% tổng dự toán chi phí công trình xây dựng cơ sở hạ tầng.
-    Lãi suất: Cố định, thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận .
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam