Chiết khấu, tái chiết khấu Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 22/4/2010

Agribank nhận chiết khấu, tái chiết khấu tối đa bằng nhu cầu của quý khách hàng cá nhân là chủ sở hữu của Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Thông tin chi tiết
 
-    Loại tiền: VND, ngoại tệ
-    Mức chiết khấu, tái chiết khấu: tối đa bằng nhu cầu chiết khấu của khách hàng.
-    Hình thức chiết khấu, tái chiết khấu: Chiết khấu, tái chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại tín phiếu hoặc chiết khấu, tái chiết khấu có thời hạn.
 
Giá chiết khấu, tái chiết khấu
Theo thỏa thuận căn cứ trên giá trị tín phiếu khi đến hạn thanh toán, lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu và thời hạn còn lại.
 
Thời hạn
Thỏa thuận, không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của giấy tờ có giá.
 
Lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu
Ap dụng theo biểu lãi suất do Agribank quy định, quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây.
 
Thanh toán
Thanh toán một lần khi đến hạn
-     Chi nhánh xuất trình giấy tờ có giá để thanh toán với tổ chức phát hành khi đến hạn.
-     Trường hợp hết hạn chiết khấu, quý khách hàng không mua lại giấy tờ có giá thì chi nhánh là sở hữu hợp pháp và hưởng toàn bộ quyền lợi phát sinh từ giấy tờ có giá.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam