Dịch vụ Thanh toán L/C

Khởi tạo ngày 15/3/2010
Cập nhật ngày 27/4/2010

Đây là dịch vụ Agribank thanh toán cho người thụ hưởng ở nước ngoài theo phương thức L/C trên cơ sở người thụ hưởng xuất trình bộ chừng từ phù hợp với các điều kiện, điều khoản L/C do Agribank phát hành. Dịch vụ áp dụng với quý khách hàng là doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Thông tin chi tiết
 
-    Có hai hình thức thanh toán L/C: trả ngay, trả chậm.
 
Tiện ích
-    Quý khách hàng được tư vấn trong việc kiểm tra chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro trong thanh toán.
-    Quý khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian thanh toán và chi phí do Agribank có quan hệ tài khoản với nhiều ngân hàng đại lý trên toàn cầu.
-    Agribank đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ thanh toán khi L/C đến hạn.
 
Điều kiện
-    Bộ chứng từ đầy đủ, phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C.
-    Quý khách hàng chuyển đủ hoặc cam kết chuyển đủ 100% giá trị hóa đơn vào tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc ký nhận nợ vay.
 
Ưu đãi đặc biệt
Sử dụng dịch vụ Thanh toán L/C của Agribank, quý khách hàng có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu và các ưu đãi khác của Agribank.
 
Biểu phí
Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank. Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết tại đây.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ tại mọi chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống xử lý và hạch toán tự động.


Hoàn Việt - P NCPT SPDV
© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam