Suggestions for you

Card services

Card services

  • Lãi suất cao hơn hẳn khi gửi kì hạn dài hơn 13, 16, 25, 31 và 37 tháng
  • Có thể chuyển nhượng, cầm cố, chiết khấu/tái chiết khấu
  • Nhận tiền lãi cuối kỳ đảm bảo cho các kế hoạch tài chính của bạn và gia đình
Site index Site index
© 2019 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development No. 2 Lang Ha street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Follow us