Năm 2018 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình thực hiện đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn năm 2030, đây cũng là năm Agribank kỷ niệm 30 năm thành lập. Mục tiêu được Agribank đề ra là giữ vững vị trí Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mô hình cổ phần do Nhà nước chi phối; có nền tảng công nghệ, mô hình quản trị hiện đại và năng lực tài chính cao; hoạt động kinh doanh đa năng, an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ nòng cốt, chủ đạo về cung ứng tín dụng và các dịch vụ tiện ích ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
 
Agribank tiếp tục có những bước đi vững chắc, hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, góp phần tích cực trong việc thực thi chính sách tiền tệ, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn.
TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818