Hỏi đáp

Khách hàng cá nhân

  • Đối với phương thức xác thực giao dịch bằng vân tay/sinh trắc học: khách hàng có thể sử dụng được ở nước ngoài.
  • Đối với phương thức xác thực giao dịch bằng SMS OTP: Agribank sẽ gửi tin nhắn SMS OTP cho số điện thoại của khách hàng, tuy nhiên việc khách hàng có nhận được tin nhắn hay không còn phụ thuộc vào nhà mạng viễn thông, hướng dẫn khách hàng liên hệ nhà mạng viễn thông để được hỗ trợ.
  • Đối với phương thức xác thực Soft OTP: khách hàng sử dụng được ở nước ngoài, hướng dẫn khách hàng vào mục cài đặt đồng hồ của thiết bị di động, chọn sử dụng Thời gian tự động và Định dạng 24 giờ.

- Để sử dụng phương thức xác thực Soft OTP trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking khách hàng cần:

 + Kích hoạt xác thực giao dịch bằng Soft OTP tại mục Cài đặt Soft OTP.

 + Đã thực hiện 05 giao dịch tài chính thành công liên tiếp bằng SMS OTP (kể từ thời điểm sau khi kích hoạt ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký mới, sau khi cài đặt lại ứng dụng, sau khi đổi thiết bị).

 + Kích hoạt định vị GPS trên thiết bị di động.

 + Thiết bị di động có đặt phương thức bảo mật (mật khẩu/kiểu hình/sinh trắc học) truy cập thiết bị.

 + Cài đặt Thời gian tự động, Định dạng 24 giờ.

Quý khách hàng thực hiện gửi rút nhiều nơi đối với loại đồng tiền sau: Đồng Việt Nam (VNĐ) và Dollar Mỹ (USD)

 

Hạn mức tối đa một giao dịch chuyển tiền Agri-pay là 200 triệu VNĐ.

Trong trường hợp khách hàng mất CMND hoặc CMND hết hạn, khách hàng được phép dùng hộ chiếu để thực hiện giao dịch (trên hộ chiếu có số CMND đã đăng ký trên hệ thống IPCAS).

Trường hợp thông tin trên hộ chiếu của khách hàng là số CMND hoặc căn cước công dân (CCCD) khác với số CMND/CCCD bị mất thì khách hàng phải đến Agribank (chi nhánh bất kỳ) chỉnh sửa, bổ sung thông tin khách hàng để thực hiện giao dịch.

Giấy tờ yêu cầu xuất trình khi đăng ký thay đổi:

Cách 1: Xuất trình CCCD/CMND mới + CCCD/CMND cũ (nếu còn);

Cách 2: Xuất trình CCCD/CMND mới + Giấy xác nhận của cơ quan công an về thay đổi CCCD/CMND

Khi khách hàng dùng dịch vụ gửi rút tiền nhiều nơi, nếu khách hàng muốn rút số tiền lớn:

- Trường hợp là tiền VND: không giới hạn số lượng. Để Agribank phục vụ Quý khách được nhanh chóng và thuận tiện hơn xin Quý khách vui lòng liên hệ trước với nơi giao dịch.

- Trường hợp là tiền USD: áp dụng đối với khách hàng là cá nhân được phép rút tiền mặt bằng USD, không khống chế số tiền tối đa cho một lần giao dịch. Nhưng để Agribank phục vụ Quý khách được nhanh chóng và thuận tiện hơn xin Quý khách vui lòng liên hệ trước với nơi giao dịch.

Hiện tại, Agribank không áp dụng giao dịch rút tiền nhiều nơi đối với các trường hợp sau:

  1. Tài khoản thanh toán đang bị phong tỏa, tạm khóa; tài khoản thanh toán chung.
  2. Tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong danh sách phong tỏa, thế chấp, cầm cố.
  3. Loại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không được rút trước hạn khi chưa đến hạn, tài khoản tiền gửi tiết kiệm đồng sở hữu.
  4. Thừa kế đối với khách hàng cá nhân.

Các thông tin về người giám hộ, người đại diện pháp luật, người được ủy quyền, thông tin ủy quyền của khách hàng chưa được đăng ký trên IPCAS; ủy quyền đã đăng ký trên IPCAS nhưng hết hiệu lực.

Trường hợp Khách hàng cá nhân muốn sử dụng dịch vụ gửi rút nhiều nơi: Là chủ tài khoản thanh toán hoặc người được ủy quyền; chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm hoặc người được ủy quyền; người giám hộ, người đại diện pháp luật của chủ tài khoản thanh toán, chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm.

Trường hợp Khách hàng tổ chức muốn sử dụng dịch vụ gửi rút nhiều nơi: Là đại diện chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền; kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền.

Trong trường hợp khách hàng muốn kích hoạt lại tài khoản thanh toán đã bị tạm khóa, khách hàng vui lòng đến chi nhánh thực hiện tạm khóa tài khoản của khách hàng để thực hiện kích hoạt lại tài khoản.

Theo thỏa thuận Hợp tác với Citibank, các chi nhánh Agribank không thu phí dịch vụ chuyển tiền khi các khách hàng nộp/chuyển tiền vào tài khoản sau

  • CONG TY TNHH BAO HIEM NHAN THO CHUBB VIET NAM
  • SAMSUNG VINA ELECTRONICS CO.,LTD
  • HEINEKEN VIETNAM BEER AND BEVERAGES LIMITED COMPANY

Công ty cổ phần bảo hiểm AAA

Trong trường hợp khách hàng mang séc quốc tế đến Agribank lĩnh tiền, theo quy định của Agỉbank về gửi Séc nhờ thu nước ngoài, hiện nay các ngân hàng nước ngoài đã dừng dịch vụ nhờ thu séc do vậy Agribank không thể cung cấp dịch vụ thu đổi séc.

ĐVCNT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ và chủ thẻ trước khi thực hiện giao dịch, cụ thể:    

a. Kiểm tra tình trạng của thẻ đảm bảo còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.

b. Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố trên thẻ

Bao gồm: Tên thương hiệu và/hoặc Logo của TCPHT, Tên viết tắt và/hoặc logo của Tổ chức liên kết (đối với thẻ liên kết, thẻ quốc tế), Số thẻ (gồm 16 chữ số), 04 số đầu của mã BIN in trên thẻ, Họ, tên đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức đối với chủ thẻ là tổ chức và họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ (không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh), Thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, Các yếu tố bảo mật, Dải từ tính và/hoặc chip điện tử, Số điện thoại dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Dải chữ ký, Lời ghi chú bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, Logo của Napas (đối với thẻ ghi nợ nội địa), Logo, hologram của TCTQT Visa/MasterCard/JCB; Các yếu tố bảo mật: CVV2 (đối với thẻ Visa), CVC2 (đối với thẻ MasterCard), CAV2 (đối với thẻ JCB), Các yếu tố khác.

c. Trường hợp nghi vấn về tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ hoặc chủ thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

Theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT) và Agribank, ĐVCNT tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ một khoản phụ phí nào của chủ thẻ ngoài giá trị hàng hoá, dịch vụ phải thanh toán. Hành vi thu thêm phụ phí của ĐVCNT là vi phạm Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ đã ký với Agribank và trái với quy định của các TCTQT.

Trường hợp phát hiện ĐVCNT thu thêm phụ phí, chủ thẻ có thể có ý kiến trực tiếp hoặc liên hệ, thông báo cho Agribank để Agribank có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh đối với ĐVCNT.

Thanh toán trực tuyến (Giao dịch Internet) là việc khách hàng sử dụng thẻ do Agribank phát hành để thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua Internet.
    
Để đăng ký sử dụng dịch vụ Quý khách hàng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Mở tài khoản thanh toán/ phát hành thẻ tại Agribank (đối với khách hàng chưa có tài khoản/thẻ tại Agribank).
Bước 2: Đăng ký dịch vụ SMS Banking tại chi nhánh phát hành thẻ để nhận mật khẩu OTP khi giao dịch đối với thẻ ghi nợ nội địa Agribank (GNNĐ). Đăng ký dịch vụ 3D-Secure để nhận mật khẩu OTP đối với thẻ quốc tế Agribank Visa/Mastercard tại chi nhánh phát hành hoặc trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
Bước 3: Đăng ký dịch vụ Giao dịch Internet (thanh toán trực tuyến)
    
Khách hàng là chủ thẻ Agribank có thể thực hiện đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến theo 1 trong các cách sau:
Cách 1: Đăng ký tại ATM/CDM của Agribank.
Cách 2: Đăng ký Giao dịch Internet trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
Cách 3: Đăng ký tại chi nhánh Agribank nơi khách hàng phát hành thẻ.

- E-merchant là tổ chức hoặc cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ qua Internet theo hợp đồng thanh toán thẻ ký kết với Agribank.
- Đối với các giao dịch thực hiện tại E-Merchant của Agribank, quy trình thực hiện giao dịch đối với chủ thẻ như sau:
+ Bước 1: Truy cập giao diện chấp nhận thanh toán của E-Merchant.
+ Bước 2: Chọn loại hàng hóa, dịch vụ và đặt mua.
+ Bước 3: Chấp thuận các điều kiện, điều khoản liên quan đến chính sách bán hàng của Đơn vị chấp nhận thẻ.
+ Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ và cung cấp thông tin thẻ theo yêu cầu.
+ Bước 5: Nhập mật khẩu OTP được gửi đến điện thoại khách hàng đã đăng ký để xác nhận giao dịch (nếu có).
+ Bước 6: Trường hợp giao dịch thành công, tại giao diện chấp nhận thanh toán của E-Merchant sẽ hiển thị biên lai giao dịch, chủ thẻ có thể in biên lai giao dịch và/hoặc nhận qua Email/SMS (nếu có).
    
Khách hàng chỉ nên thực hiện mua sắm tại các website uy tín nhằm đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng.

-  Hạn mức giao dịch ngày là hạn mức giao dịch tối đa mà chủ thẻ được phép thực hiện trong 01 ngày.
-  Hạn mức giao dịch ngày của các sản phẩm thẻ do Agribank phát hành hiện nay được quy định cụ thể như sau:

 


+ Hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ trả trước vô danh: Tối đa bằng mệnh giá trên thẻ. Thẻ trả trước vô danh bao gồm các loại mệnh giá: 1.000.000VND; 2.000.000VND; 5.000.000VND.
+ Hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ phi vật lý: Tối đa 50.000.000VND/ngày.

Để nhận được chuyển khoản thì tài khoản thụ hưởng cá nhân hay tài khoản công ty phải thỏa mãn các điều kiện của ngân hàng thụ hưởng.

Khách hàng có thể vào phần Thẻ/ Ngân hàng kết nối với Agribank trên website Agribank để xem danh sách “Ngân hàng nhận chuyển khoản liên ngân hàng qua ATM với Agribank”.

Cho người thân khi người thân không có thẻ hoặc tài khoản ngân hàng bằng chức năng rút tiền bằng mã trên ATM.

Rút tiền bằng mã tại ATM là tính năng mới mẻ và tiện lợi, hỗ trợ khách hàng có thể nhận được tiền trong những trường hợp khẩn cấp như quên thẻ, thẻ hết hạn sử dụng, thẻ bị mất/đánh cắp, không có tài khoản tại ngân hàng. Theo đó, mã rút tiền được tạo ra tại ATM và toàn bộ thông tin cần thiết cho giao dịch được chuyển đến người chuyển tiền và người rút tiền. Khách hàng thực hiện rút tiền bằng mã chỉ cần thông tin: 2 mã rút tiền và số tiền cần rút. Cụ thể như sau:

Về phía người chuyển tiền, người chuyển tiền cần tạo mã rút tiền như sau:

•Bước 1: Đưa thẻ ghi nợ Agribank vào ATM, chọn ngôn ngữ và nhập PIN

•Bước 2: Chọn Giao dịch khác

•Bước 3: Chọn chức năng Rút tiền bằng mã

•Bước 4: Nhập số tiền muốn chuyển 

•Bước 5: Nhập số điện thoại di động của người nhận (Đây là số điện thoại để hệ thống gửi mã rút tiền 2 cho người rút tiền)

•Bước 6: Xác nhận thông tin giao dịch tại màn hình ATM 

•Bước 7: Giao dịch thành công. ATM trả hóa đơn và màn hình ATM hiển thị thông tin gồm: số tiền giao dịch, số điện thoại người nhận và mã rút tiền 1

Về phía người rút tiền, người rút tiền rút tiền tại ATM như sau:

•Bước 1: Khách hàng chọn nút chức năng Cardless (nút thứ hai bên phải màn hình, từ trên xuống) để kích hoạt màn hình chức năng. 

•Bước 2: Chọn Chức năng rút tiền bằng mã

•Bước 3: Nhập mã rút tiền 1 

•Bước 4: Nhập mã rút tiền 2. 

•Bước 5: Nhập số tiền giao dịch (số tiền do chủ thẻ chuyển).

•Bước 6: Xác nhận thông tin giao dịch tại màn hình ATM.

-Giao dịch tạo mã và rút tiền chỉ thực hiện được tại ATM của Agribank.
-Khách hàng được rút tối đa 5.000.000VND/lần và là bội số của 50.000VND.
-Khách hàng không thể chia nhỏ giao dịch rút tiền bằng mã. Mã rút tiền chỉ được dùng 1 lần để rút toàn bộ số tiền mà người tạo mã gửi cho người rút tiền.
 

- Thông tin mã rút tiền 1, mã rút tiền 2 là chuỗi ký tự gồm 6 chữ số. Để thực hiện giao dịch rút tiền, khách hàng phải có thông tin đầy đủ của mã rút tiền 1, mã rút tiền 2 và số tiền giao dịch.
- Thông tin mã rút tiền 1 và mã rút tiền 2 chỉ có hiệu lực trong vòng 24h kể từ thời điểm tạo mã rút tiền.  
- Mã rút tiền không bị khóa khi người rút tiền bằng mã nhập sai mã 1/mã 2/số tiền nhiều lần. Khi khách hàng thực hiện rút tiền bằng mã thành công, tài khoản của chủ thẻ Agribank (người tạo mã) sẽ bị trừ tiền và thu phí giao dịch.

 Khách hàng có thể thực hiện thay đổi hạn mức thẻ theo 1 trong 2 cách sau:


Cách 1: Tại ATM hoặc ứng dụng Agribank E-Mobile Banking
• Tại ATM: Khách hàng có thể đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch ngày đối với giao dịch Internet theo các bước sau:
o Bước 1: Đưa thẻ Agribank vào ATM, chọn ngôn ngữ và nhập PIN.
o Bước 2: Chọn “Giao dịch khác”.
o Bước 3: Sau đó chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”.
o Bước 4: Chọn “Giao dịch Internet”.
o Bước 5: Chọn “Thay đổi hạn mức” => nhập số tiền thay đổi => chọn “Tiếp tục”.
o Bước 6: Nếu muốn nhận hóa đơn, khách hàng chọn “Có”, nhận hóa đơn và kết thúc giao dịch.
 
• Tại ứng dụng Agribank E-Mobile Banking: Khách hàng có thể đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch ngày đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ và giao dịch Internet theo các bước sau:
o Bước 1:Đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking tại quầy giao dịch
o Bước 2: Tải và kích hoạt ứng dụng trên thiết bị di động
o Bước 3: Đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
o Bước 4: Vào mục Dịch vụ thẻ => chọn mục Truy vấn thông tin thẻ => chọn loại thẻ muốn thay đổi hạn mức => chọn Hạn mức giao dịch => chọn Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc Hạn mức giao dịch Internet => Nhập hạn mức muốn thay đổi => Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký dịch vụ để xác thực giao dịch.
o Bước 5: Xác nhận và thoát ra khỏi ứng dụng.
=>Chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch với hạn mức mới ngay sau khi thực hiện đăng ký thành công.
 
Cách 2: Tại chi nhánh phát hành
    Quý khách có thể mang CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đến bất kỳ chi nhánh Agribank nào để thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày, hạn mức giao dịch Internet/ngày.
    Hạn mức mới sẽ được cập nhật sau 01 ngày làm việc.

Khách hàng có thể sử dụng thẻ Agribank để giao dịch và thanh toán tại các ngân hàng đã kết nối với Agribank. Cụ thể như sau:
-Ngân hàng kết nối thanh toán tại ATM, POS với Agribank  xem chi tiết
-Ngân hàng nhận chuyển khoản liên ngân hàng qua ATM/E-mobile Banking với Agribank xem chi tiết

1. Đối với chủ thẻ chính:

a) Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ.

b) Có tài khoản thanh toán mở tại Agribank

2. Đối với chủ thẻ phụ:

a) Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ.

+ Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ

b) Được chủ thẻ chính cam kết chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ.

1.Rút tiền mặt

2.Rút tiền bằng mã

3.Chuyển khoản

4.Thanh toán hóa đơn

5.Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng

6.Mua mã trả trước

7.Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ

8.Vấn tin số dư tài khoản

9.Đổi PIN

10.In sao kê

11.Gia hạn thẻ

12.Các chức năng, tiện ích khác

Khách hàngcó thể xem chi tiết sao kê thẻ tín dụng qua các hình thức sau:
- Chi nhánh phát hành thẻ gửi sao kê trực tiếp.
- Qua ứng dụng Agribank E-mobile Banking.
- Tại máy ATM Agribank
 

Các bước đổi mã PIN tại ATM của Agribank
+ Bước 1: Đưa thẻ vào máy ATM theo chiều mũi tên trên thẻ. Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
+ Bước 2: Nhập mã PIN hiện tại của khách hàng hoặc mã PIN của ngân hàng cấp (đối với trường hợp ngân hàng cấp lại mã PIN cho khách hàng hoặc khách hàng lấy thẻ chưa thực hiện đổi mã PIN lần đầu)
+ Bước 3: Khách hàng chọn vào mục đổi PIN trên màn hình máy ATM, máy yêu cầu nhập mã PIN cũ, KH nhập lại mã PIN vừa nhập.
+ Bước 4: Sau đó máy yêu cầu nhập mã PIN mới, khách hàng nhập mã PIN của khách hàng muốn đổi. Khuyến cáo khách hàng không đặt số PIN là các dãy số dễ đoán như các số liên tục, số trùng với ngày tháng năm sinh, nên đổi PIN định kỳ 03 tháng/ lần (mã 06 số đối với thẻ ghi nợ nội địa, mã 04 số đối với thẻ quốc tế).
+ Bước 5: Máy yêu cầu xác nhận mã PIN mới  lần nữa khách hàng nhập lại mã PIN khách hàng muốn đổi. Khách hàng thực hiện đúng theo các bước trên, ATM sẽ thông báo "Đổi mã PIN thành công"
 

Trường hợp thẻ Agribank phát hành đã khóa, chủ thẻ có thể đến Chi nhánh, Phòng giao dịch bất kỳ của Agribank để đề nghị mở khóa thẻ.

Khách hàng mang CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đến Chi nhánh Agribank nơi đăng ký phát hành thẻ để làm thủ tục phát hành lại thẻ.

Sau thời gian 03 tháng kể từ ngày đến hẹn nhận thẻ và mã PIN, nếu khách hàng không đến nhận thẻ và mã PIN mà không có lý do chính đáng thì Agribank sẽ thực hiện hủy thẻ và mã PIN theo quy định.

Hiện nay, các sản phẩm thẻ do Agribank phát hành đều có thời hạn hiệu lực được in hoặc dập nổi trên mặt trước của thẻ, cụ thể như sau:
 -    Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn "Success", thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng "Plus Success" và thẻ Lập nghiệp: Có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày phát hành.
 -    Thẻ Liên kết sinh viên: Có thời hạn hiệu lực phù hợp với thời gian đào tạo theo khoá học tại trường, tối thiểu là 02 năm kể từ ngày phát hành.
 -    Thẻ ghi nợ quốc tế, tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard) bao gồm hạng chuẩn, hạng vàng và hạng bạch kim: Có thời hạn hiệu lực là 02 năm kể từ ngày phát hành. Thời hạn hiệu lực của thẻ phụ bằng thời hạn hiệu lực còn lại của thẻ chính.
 -    Các sản phẩm thẻ liên kết thương hiệu khác có thời hạn hiệu lực theo thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và đối tác.
       Khi thẻ hết hạn hiệu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thẻ, khách hàng mang CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đến Chi nhánh Agribank nơi mở tài khoản đăng ký phát hành thẻ lần đầu để đăng ký phát hành lại/gia hạn hợp đồng sử dụng thẻ.
 

Hiện nay, ATM của Agribank chỉ thực hiện thu giữ thẻ của khách hàng khi thực hiện giao dịch trong các trường hợp sau:
-    Thẻ của khách hàng nằm trong danh sách thẻ đen, bao gồm: Thẻ bị cấm lưu hành, thẻ bị mất/bị đánh cắp, v.v...
-    Khách hàng không nhận lại thẻ tại máy ATM sau thời gian 30 giây.
-    ATM bị lỗi đầu đọc thẻ, bị mất điện nguồn, mất mạng.
 

Khách hàng có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng theo hai cách sau:
1. Thanh toán tự động: Đến hạn thanh toán, Agribank sẽ tự động ghi Nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàngtại Agribank để thu nợ số tiền thanh toán tối thiểu theo Hợp đồng sử dụng thẻ đã ký. Khách hàngcó thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại Chi nhánh Agribank nơi Khách hàngđăng ký phát hành thẻ để trả nợ.
2. Thanh toán theo đề nghị của Quý khách: Khách hàngcó thể đề nghị Chi nhánh Agribank nơi đăng ký phát hành thẻ để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trường hợp Khách hàngmuốn thanh toán lớn hơn số tiền thanh toán tối thiểu hoặc thanh toán hết toàn bộ dư nợ.
 

Là dịch vụ ngân hàng trực tuyến do Agribank cung cấp, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch với Agribank thông qua kênh Internet

1. Dịch vụ phi tài chính
- Tra cứu thông tin tài khoản: Danh sách tài khoản mở tại Agribank, số dư tài khoản thanh toán,  tài khoản tiền gửi…
-  Tra cứu lịch sử giao dịch
2. Dịch vụ tài chính
- Chuyển khoản trong hệ thống Agribank: Chuyển từ tiền gửi thanh toán VND mở tại Agribank đến tài khoản tiền gửi thanh toán VND khác mở tại Agribank.
- Chuyển khoản liên ngân hàng:  Chuyển từ tiền gửi thanh toán VND mở tại Agribank đến tài khoản tiền gửi thanh toán VND khác mở tại ngân hàng thương mại khác hệ thống Agribank trên lãnh thổ Việt Nam.
- Chuyển khoản theo lô
- Mở/tất toán tài khoản tiền gửi trực tuyến (chỉ áp dụng đối với khách hàng cá nhân).
3. Dịch vụ thanh toán
- Thanh toán hóa đơn (hóa đơn tiền điện, nước, học phí, viễn thông...) cho các nhà cung cấp dịch vụ có kết nối với Agirbank.
- Nộp thuế điện tử.
- Nạp tiền vào Ví điện tử, điện thoại (chỉ áp dụng đối với khách hàng cá nhân)
 

Khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch của Agribank để đăng ký sử dụng dịch vụ

Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch;

Tối đa 2.000.000 đồng/giao dịch; 

Tối đa 10.000.000 đồng/ngày;

Tổng số lần giao dịch/ngày tối đa 05 giao dịch thành công.

Khách hàng cần đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên để đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho thông tin tài khoản, tài chính của Khách hàng.

Khách hàng có thể dùng 1 tài khoản Agribank E-Mobile Banking của mình trên các thiết bị điện thoại khác nhau.Tuy nhiên, trong cùng một thời điểm, tài khoản Agirbank E-Mobile Banking chỉ được sử dụng trên duy nhất một thiết bị.

Khách hàng tới Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của Agribank (mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu) để được hỗ trợ.

Khách hàng nhập sai quá 05 lần mật khẩu truy cập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking sẽ bị khóa dịch vụ cho đến hết 23:59 phút cùng ngày. Đến 00:00 ngày hôm sau khách hàng có thể tiếp tục nhập mật khẩu để truy cập ứng dụng.

Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp: VBA SD SốTàiKhoản gửi 8149

Mật khẩu có độ dài tối đa 30 ký tự, có phân biệt chữ hoa, chữ thường và số.

Đối với người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Tài khoản thanh toán chung là tài khoản có ít nhất 2 chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức đứng tên mở tài khoản. Do vậy không thể mở tài khoản thanh toán chung giữa một chủ thể là tổ chức và một chủ thể cá nhân. 

Trong trường hợp khách hàng mất CMND hoặc CMND hết hạn, khách hàng được phép dùng hộ chiếu để thực hiện giao dịch (trên hộ chiếu có số CMND đã đăng ký trên hệ thống Agribank).
- Trường hợp thông tin trên hộ chiếu của khách hàng là số CMND hoặc căn cước công dân (CCCD) khác với số CMND/CCCD bị mất thì khách hàng vui lòng đến Agribank (Chi nhánh bất kỳ) chỉnh sửa, bổ sung thông tin khách hàng để thực hiện giao dịch.
Giấy tờ yêu cầu xuất trình khi đăng ký thay đổi:
Cách 1: Xuất trình CCCD/CMND mới + CCCD/CMND cũ (nếu còn);
Cách 2: Xuất trình CCCD/CMND mới + Giấy xác nhận của cơ quan công an về thay đổi CCCD/CMND;
 

- Nếu khách hàng muốn chuyển tiền cho nhiều người thụ hưởng tại nhiều ngân hàng khác nhau có thể sử dụng một chứng từ chuyển tiền đi (ủy nhiệm chi).
- Điều kiện áp dụng: Các giao dịch chuyển tiền phải có cùng mục đích (trả lương, thu nhập khác...) theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Agribank và khách hàng.
- Thủ tục: Khách hàng thỏa thuận với ngân hàng về sử dụng dịch vụ, sử dụng đúng mẫu chứng từ và điền đầy đủ các thông tin trên chứng từ theo đúng quy định của Agribank. Trong đó, yếu tố "Khách hàng nhận tiền" ghi "Theo danh sách kèm theo", yếu tố " Số tài khoản" ghi "Theo danh sách kèm theo", yếu tố "Số tiền" ghi tổng số tiền trên danh sách.
 

Khách hàng có thể cập nhật số dư và các thông tin giao dịch tài khoản thông qua dịch vụ báo số dư SMS, tra cứu tại ATM và dịch vụ Ngân hàng điện tử Internet Banking và E-Mobile Banking. Khách hàng phải đăng ký để được sử dụng dịch vụ.

Đồng tiền chi trả gốc và lãi TGTK là đồng tiền mà người gửi tiền đã gửi. Đối với TGTK bằng ngoại tệ, khi người gửi tiền có yêu cầu, Agribank có thể chi trả gốc và lãi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản do Agribank quy định tại thời điểm rút. Việc chi trả đối với ngoại tệ lẻ được quy đổi về đồng Việt Nam theo quy định về tỷ giá như chi trả gốc và lãi nêu trên trong trường hợp Agribank không có loại ngoại tệ lẻ đó tại quầy giao dịch.

Mức tiền gửi tối thiểu cho mỗi lần gửi vào một thẻ tiết kiệm tùy thuộc vào sản phẩm TGTK mà khách hàng lựa chọn nhưng không thấp hơn:
a)    Bằng VND: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng);
b)    Bằng ngoại tệ: 10 đơn vị tiền tệ (Ví dụ: 10 đô la Mỹ, 10 Euro…).
 

Được. Khách hàng có thể rút trước hạn Thẻ tiết kiệm khi có nhu cầu, trừ trường hợp sản phẩm có quy định riêng.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi