Bản tin thị trường nông sản tuần 9 năm 2019 (25/02/2019 - 03/03/2019)
Giá  gạo  5%  tấm  Việt  Nam  đạt  mức  343 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước, do tác động tích cực từ việc chính phủ tuyên bố mua 200 nghìn tấn lúa dự trữ.  
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 9 năm 2019 TẠI ĐÂY.

(Cập nhật lúc 10:45 ngày 12/3/2019)
Giá  gạo  5%  tấm  Việt  Nam  đạt  mức  340 USD/tấn,  không  đổi  so  với  tuần  trước,  do Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tăng cường thắt chặt kiểm tra. Bên cạnh đó, nguồn cung đang  tăng mạnh do đang vào  thời điểm  thu hoạch chính của vụ Đông Xuân. Download Bản tin thị trường nông sản tuần 8 năm 2019 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 6/3/2019)
Giá  gạo  5%  tấm  Thái  Lan  đạt  410 USD/tấn, không so với  tuần  trước, do nhu cầu dự kiến không đổi và nguồn cung không đổi. Giá gạo 5%  tấm Việt Nam đạt mức 340 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn  so  với  tuần  trước,  do  Trung  Quốc,  thị trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của  Việt  Nam  tăng cường thắt chặt kiểm tra.
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 7 năm 2019 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 10:28 ngày 22/2/2019)
Giá  gạo  5%  tấm  Việt  Nam  đạt  mức  343 USD/tấn,  giảm  2 USD/tấn  so  với  tuần  trước,  do Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của Việt Nam  thắt chặt kiểm  tra. Bên cạnh đó, nguồn cung dự kiến  sẽ  tăng  trong  tuần  tới khi nông dân bắt đầu thu hoạch vụ thu đông. Download Bản tin thị trường nông sản tuần 5 năm 2019 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 14:36 ngày 15/2/2019)
Giá gạo 5%  tấm Việt Nam đạt mức 345 USD/tấn, giảm 18 USD/tấn  so với  tuần  trước, do Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của Việt Nam  thắt chặt kiểm  tra.
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 4 năm 2019 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 24/1/2019)
Giá  gạo  5%  tấm  Việt  Nam  đạt  mức  363 USD/tấn,  giảm  9 USD/tấn  so  với  tuần  trước,  do Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của Việt Nam thắt chặt kiểm tra. 
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 3 năm 2019 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 15:28 ngày 22/1/2019)
Giá gạo 5% tấm Việt Nam đạt mức 380 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với  tuần trước, do Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam thắt chặt kiểm tra. 
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 2 năm 2019 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 15:25 ngày 11/1/2019)
Giá  gạo  5%  tấm  Việt  Nam  đạt  mức  375 USD/tấn,  giảm  5 USD/tấn  so  với  tuần  trước,  do Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của Việt Nam thắt chặt kiểm tra. 
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 1 TẠI ĐÂY
Các tin khác
Bản tin nông sản tuần 48 (26/11 - 01/12/2018)(Cập nhật lúc 14:0 ngày 10/12/2018)
Bản tin nông sản tuần 47 (19/11 - 24/11/2018)(Cập nhật lúc 17:0 ngày 3/12/2018)
Bản tin nông sản tuần 46 (12/11/2018 - 18/11/2018)(Cập nhật lúc 14:59 ngày 26/11/2018)
Bản tin nông sản tuần 45 (05/11/2018 - 11/11/2018)(Cập nhật lúc 14:56 ngày 26/11/2018)

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818