Từ khóa tìm kiếm
Trong mục hỏi đáp
sssss
Câu hỏi 1 : Điều kiện để khách hàng có thể phát hành thẻ ghi nợ của Agribank?
Câu hỏi 2 : Các dịch vụ, chức năng khách hàng là chủ thẻ ghi nợ của Agribank có thể sử dụng trên máy rút tiền tự động (ATM)?
Câu hỏi 3 : Làm thế nào để khách hàng có thể xem chi tiết sao kê thẻ tín dụng?
Câu hỏi 4 : Các bước khách hàng thực hiện đổi mã PIN tại máy rút tiền tự động (ATM) của Agribank
Câu hỏi 5 : Khách hàng muốn mở lại thẻ đã khóa thì phải làm thế nào?
Câu hỏi 6 : Trường hợp thẻ bị hỏng dải từ hoặc bị cong vênh không sử dụng được, Quý khách nên làm gì?
Câu hỏi 7 : Sau thời gian bao lâu Agribank sẽ thực hiện hủy thẻ và mã PIN nếu Quý khách không đến nhận?
Câu hỏi 8 : Thời hạn hiệu lực của các sản phẩm thẻ do Agribank phát hành là bao lâu? Trường hợp thẻ của khách hàng hết hạn hiệu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì khách hàng cần phải làm các thủ tục gì?
Câu hỏi 9 : Các trường hợp máy ATM của Agribank thu giữ thẻ của khách hàng?
Câu hỏi 10 : Khách hàng có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng mở tại Agribank bằng các hình thức nào?
Câu hỏi 11 : Trong quá trình chấp nhận thanh toán bằng thẻ cho khách hàng, để phòng ngừa gian lận, giả mạo thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) cần phải làm gì?
Câu hỏi 12 : Thời gian Agribank thanh toán cho Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) được thực hiện như thế nào?
Câu hỏi 13 : Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của Agribank có được phép thu thêm bất kỳ một khoản phụ phí nào của chủ thẻ khi khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán hàng hoá, dịch vụ không?
Câu hỏi 14 : Để có thể thực hiện giao dịch Internet bằng thẻ quốc tế của Agribank, khách hàng cần làm gì? CVV2/CVC2/CAV2 dùng để làm gì? Khách hàng cần lưu ý gì khi thực hiện giao dịch qua Internet?
Câu hỏi 15 : Giao dịch E-commerce bằng thẻ nôi địa do Agribank phát hành là gì? Điều kiện và hình thức sử dụng loại hình giao dịch này như thế nào?
Câu hỏi 16 : Trường hợp muốn rút tiền nhiều hơn hạn mức giao dịch ngày của thẻ, khách hàng phải làm thế nào?
Câu hỏi 17 : Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày của các sản phẩm do Agribank phát hành có thể thay đổi tối đa là bao nhiêu?
Câu hỏi 18 : Hạn mức giao dịch ngày là gì? Hạn mức giao dịch ngày của các sản phẩm thẻ do Agribank phát hành hiện nay là bao nhiêu?
Câu hỏi 19 : Trường hợp khách hàng sử dụng thẻ của Agribbank thực hiện giao dịch rút tiền tại ATM thành công nhưng do không nhận tiền sau 30 giây nên bị ATM của Agribank thu hồi tiền, khách hàng phải làm gì?
Câu hỏi 20 : Trường hợp thẻ do Agribank phát hành của khách hàng bị máy ATM thu hồi, khách hàng cần phải làm gì?
Câu hỏi 21 : Khách hàng đăng ký phát hành thẻ tại chi nhánh Agribank ở TP. Hồ Chí Minh nhưng ra Hà Nội công tác trong thời gian dài, trong thời gian này thẻ của khách hàng hết hạn hiệu lực, vậy khách hành có thể đến chi nhánh Agribank ở Hà Nội để đăng ký phát hành lại thẻ được không? Trường hợp không được, khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản bằng cách nào?
Câu hỏi 22 : Trường hợp phát hiện thẻ bị mất/bị đánh cắp/bị lộ mã PIN hoặc có nghi ngờ thẻ đang bị lợi dụng, khách hàng nên làm gì để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, tổn thất phát sinh?
Câu hỏi 23 : Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán đăng ký phát hành thẻ ở đâu? Cần cung cấp những thông tin gì khi người khác chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản của mình?
Câu hỏi 24 : Đối với giao dịch chuyển tiền cho người thụ hưởng có tài khoản tiền gửi mở tại Agribank, sau thời gian bao lâu thì người thụ hưởng nhận được tiền?
Câu hỏi 25 : Theo quy định hiện hành của Agribank, sử dụng thẻ Agribank khách hàng có quyền thực hiện khiếu nại giao dịch trong phạm vi bao nhiêu ngày?
Câu hỏi 26 : Trường hợp sử dụng thẻ do các TCPHT khác phát hành thực hiện giao dịch rút tiền tại máy ATM của Agribank, giao dịch không thành công, ATM không trả tiền nhưng tài khoản của khách hàng vẫn bị trừ tiền, khách hàng phải làm gì?
Câu hỏi 27 : Trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch rút tiền bằng thẻ nội địa Agribank, giao dịch không thành công, ATM không trả tiền nhưng tài khoản tiền gửi của khách hàng vẫn bị trừ tiền, khách hàng sẽ phải làm gì?
Câu hỏi 28 : Trường hợp khách hàng sử dụng thẻ Agribank thực hiện giao dịch tại nước ngoài, Agribank sẽ quy đổi theo tỷ giá nào?
Câu hỏi 29 : Làm thế nào để tìm địa điểm đặt máy ATM của Agribank?
Câu hỏi 30 : Trong quá trình sử dụng các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Agribank, khách hàng có thể nhận sao kê thẻ tín dụng hàng tháng bằng cách nào? Vào thời gian nào trong tháng?
Câu hỏi 31 : Trường hợp muốn kiểm tra số dư tài khoản tiền gửi thanh toán đăng ký phát hành thẻ, khách hàng cần phải làm gì?
Câu hỏi 32 : Trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch, máy ATM báo lỗi “Thẻ của Quý khách chưa được kích hoạt. Vui lòng đến ngân hàng phát hành để kích hoạt thẻ ", Khách hàng nên làm gì?
Câu hỏi 33 : Khách hàng nên bảo quản thẻ thanh toán như thế nào để không bị hỏng?
Câu hỏi 34 : Khách hàng nên bảo mật mã PIN như thế nào?
Câu hỏi 35 : Trong trường hợp quên mã PIN khách hàng phải làm gì?
TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818