Từ khóa tìm kiếm
Trong mục hỏi đáp
sssss
Câu hỏi 1 : Để phòng ngừa gian lận, giả mạo trong quá trình chấp nhận thanh toán bằng thẻ cho khách hàng, Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) cần phải làm gì?
Câu hỏi 2 : Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của Agribank có được phép thu thêm bất kỳ một khoản phụ phí nào của chủ thẻ khi khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán hàng hoá, dịch vụ không?
Câu hỏi 3 : Thanh toán trực tuyến là gì? Khách hàng có thể đăng kí Thanh toán trực tuyến như thế nào?
Câu hỏi 4 : E-merchant là gì? Quy trình thanh toán E-Merchant như thế nào?
Câu hỏi 5 : Hạn mức giao dịch ngày là gì? Hạn mức giao dịch ngày của các sản phẩm thẻ do Agribank phát hành hiện nay là bao nhiêu?
Câu hỏi 6 : Khách hàng đã đăng ký dịch vụ E-mobile banking muốn thực hiện chuyển khoản liên ngân hàng qua dịch vụ thẻ thì tài khoản người nhận phải đáp ứng được điều kiện gì mới nhận được tiền? Có chuyển khoản liên ngân hàng đến tài khoản công ty tại ngân hàng khác được không?
Câu hỏi 7 : Bằng cách nào để chủ thẻ Agribank có thể chuyển tiền cho người thân khi người thân không có thẻ hoặc tài khoản ngân hàng?
Câu hỏi 8 : Khách hàng có thể rút tiền bằng mã tại ATM của ngân hàng khác không? Số tiền rút tối đa/lần là bao nhiêu? Khách hàng có thể chia nhỏ giao dịch rút tiền bằng mã không?
Câu hỏi 9 : Người rút tiền bằng mã cần những thông tin gì để thực hiện giao dịch? Người rút tiền bằng mã nhập sai mã 1/mã 2/số tiền nhiều lần thì hệ thống có khóa mã rút tiền không? Mã rút tiền có hiệu lực trong bao lâu?
Câu hỏi 10 : Khách hàng có thể thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày, hạn mức giao dịch Internet/ngày đối với thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng quốc tế như thế nào?
Câu hỏi 11 : Thẻ phi vật lý là gì? Khách hàng phát hành thẻ phi vật lý như thế nào? Thẻ phi vật lý có hiệu lực trong bao nhiêu ngày? Thẻ phi vật lý có hạn mức giao dịch ngày là bao nhiêu?
Câu hỏi 12 : Chủ thẻ Agribank có thể sử dụng thẻ để rút tiền, chuyển khoản tại ATM của các ngân hàng nào, thanh toán hàng hóa tại POS của các ngân hàng khác nào?
Câu hỏi 13 : Khách hàng có thể thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày, hạn mức giao dịch Internet/ngày đối với thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng quốc tế tối đa bao nhiêu?
Câu hỏi 14 : Thẻ nội địa của Agribank có thể thực hiện giao dịch tại nước ngoài không?
Câu hỏi 15 : Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán đăng ký phát hành thẻ ở đâu? Cần cung cấp những thông tin gì khi người khác chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản của mình?
Câu hỏi 16 : Làm thế nào để khách hàng có thể xem chi tiết sao kê thẻ tín dụng?
Câu hỏi 17 : Trường hợp khách hàng sử dụng thẻ của Agribank bị ATM thu hồi tiền do không nhận tiền sau 30 giây, khách hàng phải làm gì?
Câu hỏi 18 : Trường hợp thẻ Agribank của khách hàng bị thu hồi tại máy ATM, khách hàng cần phải làm gì?
Câu hỏi 19 : Quy định về tiền để thực hiện giao dịch gửi tiền tại CDM là gì?
Câu hỏi 20 : Chủ thẻ có thể đề nghị tra soát, khiếu nại trong các trường hợp nào?
Câu hỏi 21 : Thời hạn hiệu lực của các sản phẩm thẻ do Agribank phát hành là bao lâu? Trường hợp thẻ hết hạn hiệu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, khách hàng phải làm gì
Câu hỏi 22 : Theo quy định hiện hành của Agribank, khách hàng sử dụng thẻ Agribank có quyền thực hiện khiếu nại giao dịch trong phạm vi bao nhiêu ngày?
Câu hỏi 23 : Trong trường hợp muốn đề nghị tra soát, khiếu nại giao dịch thẻ do Agribank phát hành giao dịch tại ATM/CDM/POS của Agribank, khách hàng sẽ phải làm gì?
Câu hỏi 24 : Trong trường hợp muốn đề nghị tra soát, khiếu nại giao dịch thẻ do Agribank phát hành giao dịch tại ATM/CDM/POS của các ngân hàng khác, khách hàng sẽ phải làm gì?
Câu hỏi 25 : Trường hợp khách hàng sử dụng thẻ Agribank thực hiện giao dịch tại nước ngoài, Agribank sẽ quy đổi theo tỷ giá nào
Câu hỏi 26 : Khi phát hiện bị mất thẻ, bị lộ mã pin, hoặc nhận thấy tài khoản của mình có những dấu hiệu bất thường thì chủ thẻ Agribank nên khóa thẻ bằng cách nào?
Câu hỏi 27 : Khách hàng có phải nhập mã xác thực khi thanh toán bằng QR code không
Câu hỏi 28 : Thẻ không tiếp xúc là gì? Khách hàng có thể sử dụng thẻ không tiếp xúc để mua sắm hàng hóa, dịch vụ ở đâu? Giao dịch bằng thẻ không tiếp xúc được thực hiện như thế nào?
TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818