Khách hàng doanh nghiệp
Nhờ thu nhập khẩu
(Cập nhật lúc 11:15 ngày 30/5/2018)
Nhờ thu nhập khẩu là dịch vụ theo đó Agribank, sau khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài sẽ kiểm tra, thông báo với Quý Khách hàng để yêu cầu thanh toán cho bộ chứng từ hoặc chấp nhận thanh toán hối phiếu khi đến hạn, giao bộ chứng từ để Quý Khách hàng nhận hàng và thực hiện các lệnh thanh toán của Quý Khách hàng.
Thông tin chi tiết: 
Quý Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán và giao chứng từ nhờ thu sau:
+ Nhờ thu trả ngay (Documents against payment, D/P)
+ Nhờ thu trả chậm (Documents against acceptance, D/A)
+ Nhờ thu kèm điều kiện đặc biệt khác (Documents on other terms
and conditions, D/OT) 

Tiện ích:
+ Chi phí thấp hơn so với phương thức thanh toán L/C.
+ Quý Khách hàng được đáp ứng đầy đủ ngoại tệ để thanh toán.
+ Agribank lựa chọn ngân hàng nước ngoài trong việc tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp chứng từ nhanh chóng và an toàn; 
+ Agribank tư vấn về thị trường ngoại hối và dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.
Hồ sơ/Thủ tục:
+ Quý Khách hàng chuyển đủ tiền thanh toán vào Tài khoản tại ngân hàng để nhận bộ chứng từ giao hàng đối với hình thức nhờ thu D/P.
+ Quý Khách hàng cam kết trả tiền bằng văn bản theo giấy báo nhờ thu hàng nhập (theo mẫu) hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu vào ngày đáo hạn để nhận bộ chứng từ giao hàng đối với hình thức nhờ thu D/A.
 Biểu phí: Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank.  
Liên hệ: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh Agribank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của Agribank để biết thêm chi tiết: 1900558818

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818