Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản
(Cập nhật lúc 15:27 ngày 23/9/2013)
Quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
Đặc tính của sản phẩm:
 
-    Loại tiền vay: VND/ngoại tệ.
 
-    Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng.
 
-    Mức cho vay: Agribank thỏa thuận bằng văn bản cho KH được chi vượt số tiền hiện có trên tài khoản thanh toán của KH phù hợp với quy định.
 
-    Phương thức cho vay: cho vay một lần hoặc nhiều lần.
 
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: thu tự động trên tài khoản tiền gửi.  
 
-    Phạt quá hạn: lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818