Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay hợp vốn
(Cập nhật lúc 16:16 ngày 23/9/2013)
Agribank cung cấp sản phẩm "Cho vay hợp vốn" đối với khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã có nhu cầu sử dụng vốn vay cho chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư.
Đặc tính của sản phẩm:
 
-    Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.
 
-    Vốn tự có: KH có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn vay ngăn hạn và 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn đối với NĐ 41 và QĐ 63; 25% đối với KH khác.
 
-    Đối tượng: KH là pháp nhân có nhu cầu vay vốn vượt khả năng của Agribank hoặc vượt quá 25% Vốn tự có của Agribank.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818