Khách hàng cá nhân
Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân
(Cập nhật lúc 15:1 ngày 25/12/2016)
Đây là sản phẩm tín dụng Agribank dành cho quý khách hàng là hộ gia đình hoặc cá nhân tại vùng chuyên canh trồng cây lương thực ngắn ngày, cây ăn quả, cây lưu gốc, cây công nghiệp, đang có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất.
Đặc tính của sản phẩm:
-    Loại tiền vay: VND.
-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, không quá thời hạn của vụ kế tiếp.
-    Mức cho vay: tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước; khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn.
-    Lãi suất: lãi suất ban hành áp dụng tại thời điểm cho vay.
-    Phạt quá hạn: chuyển toàn bộ dư nợ gốc thực tế còn lại sang nợ quá hạn với lãi suất không quá 150% lãi suất cho vay trong hạn.
-    Bảo đảm tiền vay: có/ không có đảm bảo bằng tài sản.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
Hồ sơ đăng ký
-    Giấy đề nghị vay lưu vụ kiêm phương án sử dụng vay vốn
-    Phụ lục hợp đồng tín dụng theo mẫu quy định.
Liên hệ: Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ: Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818