Tiết kiệm bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng
(Cập nhật lúc 2:13 ngày 10/5/2010)

Khách hàng được bảo đảm toàn bộ số tiền gốc bằng vàng miếng tiêu chuẩn AAA 99,99% do Agribank sản xuất. Số tiền gửi được quy đổi ra số lượng vàng miếng tiêu chuẩn AAA 99,99% do Agribank sản xuất theo giá mua vào tại thời điểm gửi do Agribank công bố. Đến hạn, khách hàng được thanh toán số tiền gốc theo số lượng vàng miếng tiêu chuẩn AAA 99,99% do Agribank sản xuất nhân với giá mua tại thời điểm thanh toán do Agribank công bố.
Thông tin chi tiết
 
Đặc điểm
-    Kỳ hạn: Có kỳ hạn, tính theo số tháng, tối thiểu là một tháng
-    Đồng tiền: VNĐ; Số tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 VNĐ
-    Gửi: Quý khách hàng thực hiện gửi tiền một lần vào tài khoản tại quầy giao dịch. Số tiền gửi được quy đổi ra số lượng vàng miếng tiêu chuẩn AAA 99,99% do Agribank sản xuất theo giá mua vào tại thời điểm gửi do Agribank công bố.
-    Rút: Quý khách hàng thực hiện rút tiền một lần từ tài khoản tại quầy giao dịch   
Tiền gốc khi đến hạn    =    Số lượng vàng AAA ghi trên sổ    x    Giá mua vàng AAA tại ngày đến hạn
     Rút vốn đúng hạn: Quý khách hàng được hưởng toàn bộ gốc có bảo đảm giá trị theo giá vàng AAA theo giá mua ngày đến hạn và tiền lãi mà Agribank đã cam kết.
     Rút vốn trước hạn: Số tiền gốc không được bảo đảm giá trị theo  giá vàng AAA. Quý khách hàng được trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn của loại hình tiết kiệm VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi.
     Rút vốn sau hạn: Nếu đến hạn quý khách hàng chưa rút vốn, Agribank tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới tương ứng và áp lãi suất hiện hành cho kỳ hạn mới. Số tiền gốc quy đổi bằng vàng AAA khi gửi vẫn giữ nguyên.
 
Nếu vào ngày đáo hạn Agribank không còn duy trì hình thức "Tiết kiệm bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng" thì số tiền gốc được tính ra VNĐ theo giá mua vàng AAA nêu trên tại ngày đến hạn + số lãi đến hạn và bảo lưu chờ thanh toán cho quý khách hàng  và được Agribank trả lãi theo lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thông thường tại thời điểm rút.
 
Phí
Mức phí đóng sớm (quý khách hàng rút tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo biểu phí hiện hành của Agribank.
 
Lãi
Lãi suất cố định, là lãi suất có kỳ hạn của loại hình tiết kiệm đồng Việt Nam được bảo đảm bằng USD tương ứng với kỳ hạn gửi, được công bố công khai tại các điểm giao dịch
Cách tính lãi:  Tính lãi theo món:
Tiền lãi = Tiền gốc VNĐ khi gửi x Lãi suất x Kỳ hạn
Trả lãi: Lãi trả một lần khi đến hạn
 
Tiện ích
-    Khách hàng được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
-    Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Agribank và các tổ chức tín dụng khác.
-    Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
 
Thủ tục đăng ký
Quý khách hàng đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch của Chi nhánh Agribank, hồ sơ bao gồm:
-    Giấy đăng ký thông tin khách hàng;
-    Giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hoặc hợp đồng thỏa thuận giữa khách hàng với Agribank
-    Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu  giống
 
* Quý khách hàng lưu ý: Đối với sản phẩm "Tiết kiệm bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá USD", Agribank thực hiện huy động trong từng thời kỳ. Quý khách có thể liên hệ với chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank gần nhất để biết thêm chi tiết.
 
Sở giao dịch, chi nhánh loại 1,2 chỉ được thực hiện khi được Tổng giám đốc phê duyệt đề án.
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu