Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
(Cập nhật lúc 0:8 ngày 15/4/2010)
Đối với quý khách hàng là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi, Agribank hỗ trợ việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài.
Thông tin chi tiết
 
-     Loại tiền vay: VNĐ, ngoại tệ.
-     Thời hạn cho vay: ngắn, trung, dài hạn.
-    Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 15% tổng mức vốn đầu tư.
-    Lãi suất: cố định và thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: có/ không có bảo đảm bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818