Khách hàng doanh nghiệp
Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm
(Cập nhật lúc 17:11 ngày 23/9/2013)
Quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã có thể sử dụng dịch vụ "Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm" của Agribank với nội dung cấp bảo lãnh là cam kết bồi thường cho bên nhận bảo lãnh khi quý khách hàng không thực hiện đúng thỏa thuận về chất lượng sản phẩm.
Đặc tính sản phẩm:
 
-    Đồng tiền: VND, ngoại tệ.
 
-    Thời gian bảo lãnh: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo thỏa thuận.
 
-    Bảo đảm cho bảo lãnh: ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ 3 và các biện pháp bảo đảm khác theo hướng dẫn của Agribank.
 
-    Phí bảo lãnh: theo quy định từng thời kỳ; trả một lần hoặc nhiều lần.
 
-    Chậm trả phí bảo lãnh: phạt theo lãi suất nợ quá hạn không quá 150% lãi suất của khoản vay ngắn hạn.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818