Khách hàng cá nhân
Xác nhận bảo lãnh
(Cập nhật lúc 11:32 ngày 15/4/2010)
Đối với quý khách hàng là cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam hoặc nước ngoài, Agribank có thể xác nhận bảo lãnh với nội dung bảo lãnh là cam kết bảo lãnh của Agribank (bên xác nhận bảo lãnh) đối với quý khách hàng (bên nhận bảo lãnh) về việc đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh đối với quý khách hàng.
Thông tin chi tiết
 
-    Đồng tiền: VNĐ, ngoại tệ
-    Thời hạn bảo lãnh: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
-    Giới hạn bảo lãnh: Số dư bảo lãnh đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của NHNo&PTNT Việt Nam
-    Bảo đảm cho bảo lãnh: Ký quĩ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ ba và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNo&PTNT Việt Nam.
-    Phí bảo lãnh: Theo quy định từng thời kỳ và theo quy định của từng chi nhánh

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818