Khách hàng doanh nghiệp
Chiết khấu, tái chiết khấu trái phiếu phát hành theo quy định của Nhà nước
(Cập nhật lúc 18:17 ngày 22/4/2010)
Agribank nhận chiết khấu, tái chiết khấu "trái phiếu phát hành theo quy định của Nhà nước" của chủ sở hữu là doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài.
Thông tin chi tiết
 
-    Loại tiền: VND, ngoại tệ
-    Đối tượng chiết khấu, tái chiết khấu: Tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Kho bạc, trái phiếu công trình TW, trái phiếu đầu tư, trái phiếu ngoại tệ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.
-    Hình thức chiết khấu, tái chiết khấu: chiết khấu, tái chiết khấu toàn bộ thời gian còn lại của giấy tờ có giá; chiết khấu, tái chiết khấu có thời hạn.
-    Mức chiết khấu, tái chiết khấu: tối đa 15% vốn tự có của Agribank.
-    Giá chiết khấu, tái chiết khấu, thời hạn, lãi suất:
 
Giá chiết khấu, tái chiết khấu
Theo thỏa thuận căn cứ trên giá trị tín phiếu khi đến hạn thanh toán, lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu và thời hạn còn lại.
 
Thời hạn
Thỏa thuận không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của giấy tờ có giá.
 
Thanh toán
Thanh toán một lần khi đến hạn
-     Chi nhánh xuất trình giấy tờ có giá để thanh toán với tổ chức phát hành khi đến hạn.
-     Trường hợp hết hạn chiết khấu, quý khách hàng không mua lại giấy tờ có giá thì chi nhánh là sở hữu hợp pháp và hưởng toàn bộ quyền lợi phát sinh từ giấy tờ có giá.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818