Khách hàng doanh nghiệp
Chiết khấu, tái chiết khấu Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
(Cập nhật lúc 17:21 ngày 23/9/2013)
Agribank nhận chiết khấu, tái chiết khấu Tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước phát hành.
Đặc tính sản phẩm:
 
-    Loại tiền: VND, ngoại tệ.
 
-    Mức chiết khấu, tái chiết khấu: tối đa 15% vốn tự có của Agribank; đối với KH không phải là tổ chức tín dụng: tối đa bằng nhu cầu chiết khấu của KH.
 
-    Hình thức chiết khấu, tái chiết khấu: chiết khấu, tái chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của tín phiếu; chiết khấu, tái chiết khấu có thời hạn.
 
-    Giá chiết khấu, tái chiết khấu: theo thỏa thuận căn cứ trên giá trị tín phiếu khi đến hạn thanh toán, lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu và thời hạn còn lại.
 
-    Thời hạn: thỏa thuận, không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của giấy tờ có giá.
 
-    Lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu: theo biểu lãi suất do Agribank quy định.
 
-    Thanh toán: một lần khi đến hạn.
 
Chi nhánh xuất trình giấy tờ có giá để thanh toán với tổ chức phát hành khi đến hạn.
 
Trường hợp hết hạn chiết khấu, khách hàng không mua lại giấy tờ có giá thì chi nhánh là sở hữu hợp pháp và hưởng toàn bộ quyền lợi phát sinh từ giấy tờ có giá.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818