Khách hàng doanh nghiệp
Chiết khấu bộ chứng từ theo L/C
(Cập nhật lúc 13:44 ngày 30/5/2018)
Đây là dịch vụ Agribank ứng vốn trước cho Quý Khách hàng tại thời điểm quý khách hàng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với quy định của L/C. Dịch vụ áp dụng với Quý Khách hàng là doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.
    Thông tin chi tiết:
    Có 2 hình thức chiết khấu bộ chứng từ:
    . Chiết khấu miễn truy đòi: Agribank mua đứt bộ chứng từ.
    . Chiết khấu có truy đòi: Agribank thực hiện chiết khấu bộ chứng từ và được quyền truy đòi Khách hàng nếu ngân hàng phát hành từ chối thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán.
     Tiện ích:
    . Quý Khách hàng có thể xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán L/C để chiết khấu tại bất kỳ Chi nhánh nào của Agribank trong cả nước.
    . Tỷ lệ chiết khấu cao.
    . Thủ tục chiết khấu đơn giản, nhanh chóng.
     Điều kiện:
    -> Đối với hình thức chiết khấu miễn truy đòi:
        . L/C đã được Agribank xác nhận
        . Chứng từ hoàn toàn phù hợp với những điều kiện, điều khoản L/C.
    -> Đối với  hình thức chiết khấu có truy đòi:
        . Ngân hàng phát hành phải là ngân hàng có uy tín.
        . Thị trường truyền thống, mặt hàng được phép xuất khẩu tại Việt Nam.
             . Quý Khách hàng có tài khoản và giao dịch thường xuyên tại Agribank; uy tín, hoạt động kinh doanh tốt, tình hình tài chính lành mạnh.
    Ưu đãi đặc biệt: Sử dụng dịch vụ Chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ, Quý Khách hàng có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu và các ưu đãi khác của Agribank.
     Biểu phí: Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank. 
Liên hệ: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh Agribank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của Agribank để biết thêm chi tiết: 1900558818.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818