Định chế tài chính
Gửi vốn tại các định chế tài chính
(Cập nhật lúc 20:27 ngày 27/4/2010)
Gửi vốn tại các định chế tài chính (ĐCTC) là sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi gửi tại các định chế tài chính. Sản phẩm của Agribank áp dụng với Ngân hàng Nhà nước và các định chế tài chính được phép giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế và có hạn mức giao dịch với Agribank.
Thông tin chi tiết
 
-    Hạn mức tiền gửi tại các ĐCTC căn cứ vào thông báo phê duyệt của Tổng giám đốc Agribank theo từng thời kỳ, trường hợp gửi vượt hạn mức quy định phải được TGĐ, HĐQT Agribank chấp thuận bằng văn bản. Căn cứ thông báo của TGĐ, Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch đối với Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank và đối với từng chuyên viên.
-    Nguyên tắc: Chấp hành quy định về hạn mức, đảm bảo dự trữ bắt buộc, đảm bảo khả năng thanh khoản và sử dụng vốn an toàn, có hiệu quả.
-    Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn, gửi qua đêm, ngày, tháng, quý
-    Lãi suất: theo thỏa thuận (không vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước)
-    Loại tiền: VND và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi
 
Kênh phân phối
Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các định chế tài chính liên hệ trực tiếp với Sở giao dịch qua Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank
 
Quy trình/Công nghệ
-    Giao dịch qua hệ thống Reuters Dealing hoặc Fax
-    Sau khi giao dịch được phê duyệt, giao dịch viên Agibank nhập dữ liệu vào hệ thống IPCAS và gửi điện xác nhận qua SWIFT hoặc fax
-    Chủ tịch HĐQT Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn cho Sở GD
-    Tổng giám đốc Agribank quy định hạn mức tiền gửi đối với các ĐCTC theo từng thời kỳ
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch tiền gửi cho Phòng KDNT và cho từng chuyên viên
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh vốn và đảm bảo trạng thái, thanh khoản toàn hệ thống.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818