Định chế tài chính
Nhận vốn từ các định chế tài chính
(Cập nhật lúc 20:37 ngày 27/4/2010)
Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa các định chế tài chính (ĐCTC) với Agribank, Sở Giao dịch Agribank nhận vốn từ các ĐCTC qua các hình thức: mở tài khoản Vostro, tài khoản tiền gửi kỳ hạn. Dịch vụ áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước và các ĐCTC được phép hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế và có hạn mức giao dịch với Agribank, các tổ chức tài chính quốc tế.
Thông tin chi tiết
-    Các khoản tiền đầu tư dự án từ tổ chức tài chính thông qua hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và nước ngoài
-    Các khoản tiền nhận từ hợp đồng tiền gửi kỳ hạn ký giữa Agribank và Ngân hàng Nhà nước, các ĐCTC
-    Kỳ hạn giao dịch: Không kỳ hạn, qua đêm, ngày, tháng, quý
-    Lãi suất: Không kỳ hạn hoặc theo thỏa thuận trên cơ sở biến động của thị trường
-    Nguyên tắc: Chấp hành quy định về hạn mức, đảm bảo dự trữ bắt buộc, đảm bảo khả năng thanh khoản và sử dụng vốn an toàn, có hiệu quả.
-    Loại tiền: VND và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi
 
Kênh phân phối
Ngân hàng Nhà nước và các định chế tài chính liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank
 
Quy trình/Công nghê
-    Giao dịch qua  Reuters Dealing, fax, điện thoại, … .
-    Khi giao dịch thành công, chuyên viên Agribank nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS, lập điện xác nhận qua SWIFT, fax đồng thời vào sổ theo dõi, chuyển trả vào ngày đáo hạn.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn và ngoại tệ cho Sở Giao dịch Agribank.
-    Tổng Giám đốc Agribank quy định hạn mức mua, bán ngoại tệ quyền chọn đối với các định chế tài chính theo từng thời kỳ
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và cho từng chuyên viên.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818