Định chế tài chính
Cho vay các định chế tài chính
(Cập nhật lúc 20:49 ngày 27/4/2010)
Sở Giao dịch Agribank được phép sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cho các định chế tài chính (ĐCTC) vay trên cơ sở hạn mức cấp cho các ĐCTC được Tổng giám đốc Agribank phê duyệt trong từng thời kỳ, trường hợp cho vay vượt mức phải được TGĐ, HĐQT Agribank phê duyệt bằng văn bản. Dịch vụ áp dụng với các ĐCTC được phép hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế và có hạn mức giao dịch với Agribank.
Thông tin chi tiết
 
-    Loại tiền: VND, EUR, USD.
-    Thời hạn cho vay: Qua đêm, tuần, tháng, quý
-    Lãi suất: Theo thỏa thuận dựa trên diễn biến lãi suất trên thị trường.
-    Số ngày cơ sở tính lãi: 360 ngày hoặc 365 ngày 
 
Kênh phân phối
Các định chế tài chính liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý kinh doanh vốn (PQLKDV)- Sở Giao dịch Agribank

Quy trình/Công nghệ
-    Giao dịch nhận tiền gửi được thực hiện qua một số phương tiện như: Reuter, fax, điện thoại, … .
-    Khi thỏa thuận giao dịch có hiệu lực, Phòng QLKDV - Sở Giao dịch Agribank Anhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS.
-    Chủ tịch HĐQT Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn cho Sở Giao dịch  Agribank.
-    Tổng giám đốc Agribank quy định hạn mức cho vay đối với các ĐCTC theo từng thời kỳ.
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch cho vay cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ - Sở Giao dịch Agribank và cho từng chuyên viên
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818