Định chế tài chính
Mua bán lại (repo và rerepo)
(Cập nhật lúc 20:7 ngày 27/4/2010)
Đây là dịch vụ mua, bán trái phiếu kỳ hạn, trong đó khách hàng mua trái phiếu của Agribank với giá và số lượng thỏa thuận. Giao dịch áp dụng với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các định chế tài chính.
Thông tin chi tiết
-    Agribank cam kết mua lại chính số Trái phiếu nói trên tại một thời điểm xác định trước trong tương lai theo thỏa thuận với khách hàng
-    Quý khách hàng hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá bán và giá mua trái phiếu
-    Lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của ngân hàng
-    Thời hạn linh hoạt theo yêu cầu của quý khách hàng
-    Là khoản đầu tư an toàn
 
Rerepo
-    Quý khách hàng bán trái phiếu cho Agribank theo mức giá và số lượng thỏa thuận
-    Quý khách hàng cam kết mua lại chính số trái phiếu nói trên tại một thời điểm xác định trong tương lai theo thỏa thuận với Agribank
-    Quý khách hàng được giải ngân một khoản tiền phục vụ cho nhu cầu đầu tư và các nhu cầu chính đáng khác
-    Đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của quý khách hàng
-    Tăng tính thanh khoản cho các khoản đầu tư trái phiếu của quý khách hàng
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank.
 
Quy trình/Công nghệ
-    Giao dịch mua bán lại được thực hiện qua một số phương tiện như: Reuter, fax, điện thoại, … .
-    Khi thỏa thuận giao dịch có hiệu lực, Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn và ngoại tệ cho Sở Giao dịch Agribank.
-    Tổng Giám đốc Agribank quy định hạn mức mua, bán ngoại tệ quyền chọn đối với các định chế tài chính theo từng thời kỳ
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và cho từng chuyên viên.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818