Định chế tài chính
Hoán đổi lãi suất
(Cập nhật lúc 16:28 ngày 10/5/2010)
Hoán đổi lãi suất là thỏa thuận giữa Agribank với một tổ chức tín dụng hoặc một định chế tài chính (ĐCTC) đồng ý hoán đổi lãi suất thả nổi để nhận lãi suất cố định trên 1 khoản tiền xác định. Dịch vụ áp dụng với quý khách hàng là tổ chức tín dụng hoặc định chế tài chính phi tín dụng.

Thông tin chi tiết

 
-         Thông thường, khoản tiền cho mỗi bên của hợp đồng được “netted” và phần chênh lệch sẽ được bên có khoản nợ lớn hơn trả.

-         Hoán đổi lãi suất được quyết định bởi thị trường và là biểu thị của lãi suất cố định mà thị trường chấp nhận trả để thay đổi các khoản trả lãi suất thả nổi

-         Trong một hợp đồng hoán đổi lãi suất thông thường, lãi suất thả nổi cho khoản trả lãi được tính xác định (fixed) trước khi kỳ tính lãi bắt đầu (ví dụ: 2 ngày trước)

-         Lãi suất được cố định vào Ngày cố định ((được tính trước) và khoản thanh toán được trả vào ngày cuối kỳ (ở phía sau).
-         Thực hiện hoán đổi lãi suất nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất

-         Đáp ứng được nhu cầu thanh khoản, điều hòa vốn trong ngắn hạn

 

·        Tiện ích

-         Giao dịch thực hiện nhanh chóng qua hệ thống Reuters, fax, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng, SWIFT do  Agribank là thành viên của hiệp hội ngân hàng với hơn 10 năm tham gia thị trường liên ngân hàng.

 

Quy trình/Công nghệ
-         Khi thỏa thuận giao dịch thành công, Chuyên viên nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS, lập điện xác nhận qua SWIFT, fax đồng thời vào sổ theo dõi, chuyển trả nợ vào ngày đáo hạn.
-         Chủ tịch Hội đồng Quản trị quy định hạn mức lỗ, hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn cho Sở giao dịch Agribank.

-         Giám đốc Sở giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch kinh doanh vốn cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và cho từng chuyên viên.

-         Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.
 
Kênh phân phối
Khách hàng liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý kinh doanh vốn thuộc Sở giao dịch Agribank.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818