Định chế tài chính
Hợp đồng lãi suất kỳ hạn
(Cập nhật lúc 19:41 ngày 27/4/2010)
Hợp đồng lãi suất kỳ hạn là một thoả thuận giữa Agribank và một Tổ chức tín dụng hoặc Định chế tài chính phi tín dụng chỉ liên quan đến trao đổi phần chênh lệch lãi suất, không có khoản tiền gốc liên quan nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro lãi suất.
Thông tin chi tiết
 
Tiện ích
-    Agribank là thành viên của hiệp hội ngân hàng với hơn 10 năm tham gia thị trường liên ngân hàng, điều này giúp cho giao dịch thực hiện nhanh chóng qua hệ thống Reuters, fax, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng, SWIFT.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng định chế tài chính liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh doanh Ngoại tệ - Sở Giao dịch Agribank.
 
Quy trình/công nghệ
-    Khi thỏa thuận giao dịch thành công, Chuyên viên Agribank nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS, lập điện xác nhận qua SWIFT, fax đồng thời vào sổ theo dõi, chuyển trả nợ vào ngày đáo hạn.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn và ngoại tệ cho Sở Giao dịch Agribank.
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và cho từng chuyên viên.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818