Định chế tài chính
Đầu tư vào các quỹ đầu tư
(Cập nhật lúc 18:35 ngày 27/4/2010)
Đầu tư vào các quỹ đầu tư là việc Agribank góp vốn với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng thành lập mới Quỹ đầu tư hoặc góp vốn mua cổ phần của Quỹ đầu tư đang hoạt động.
Thông tin chi tiết
 
Tỷ lệ Agribank đầu tư

Agribank đầu tư 11% vốn điều lệ đối tác hoặc 5% nếu đã sở hữu từ 10% vốn cổ phần hoặc phần vốn góp có biểu quyết.
 
Tài sản góp vốn

Tiền VND, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Kênh phân phối

Trực tiếp
 
Công nghệ

Agribank nhập dữ liệu và theo dõi các danh mục đầu tư trên hệ thống IPCAS.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818