Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay dự án cơ sở hạ tầng
(Cập nhật lúc 14:55 ngày 10/5/2010)
Thông qua sản phẩm "Cho vay dự án cơ sở hạ tầng", Agribank hỗ trợ quý khách hàng doanh nghiệp chi phí để thực hiện các dự án hoặc phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
Thông tin chi tiết 
 
Đặc điểm
-    Loại tiền vay: VND
-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
-    Mức cho vay: tối đa 70% tổng dự toán chi phí công trình xây dựng cơ sở hạ tầng.
-    Lãi suất: Cố định, thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận .
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng liên hệ làm việc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, chữ ký, ảnh, tính toán số tiền lãi đến thời điểm quý khách rút tiền và đóng tài khoản; theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818