Khách hàng cá nhân
Giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi đối với khách hàng
(Cập nhật lúc 11:2 ngày 8/5/2018)
Đối tượng áp dụng

-    Khách hàng có tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại hệ thống Agribank.

Nguyên tắc thực hiện

-     Tuân thủ quy định hiện hành về mở và sử dụng tài khoản, sử dụng các phương tiện thanh toán của Agribank
-     Áp dụng đối với tài khoản bằng Đồng Việt Nam (VND), Dollar Mỹ (USD).
-     Khách hàng được phép rút tiền (tiền mặt, chuyển khoản, chuyển tiền) tại chi nhánh giao dịch trong phạm vi Số dư khả dụng.

Phí dịch vụ

- Phí dịch vụ: theo quy định hiện hành của Agribank

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818