Khách hàng doanh nghiệp
UPAS L/C
(Cập nhật lúc 14:5 ngày 13/6/2018)
Thư tín dụng trả chậm cho phép thanh toán ngay (UPAS L/C) là hình thức mở L/C trả chậm (thường chỉ định Ngân hàng hoàn trả và/hoặc cho phép tự động ghi nợ), cho phép khách hàng của Agribank (Người nhập khẩu) được thanh toán L/C theo kỳ hạn trả chậm nhưng Người xuất khẩu được Ngân hàng nước ngoài thanh toán trả ngay khi được Ngân hàng nước ngoài (NHCK) chấp thuận cung cấp sản phẩm trước khi mở L/C và Agribank chấp nhận thanh toán bộ chứng từ.
    Tiện ích dịch vụ:
    + Được thanh toán trả chậm đối với nghĩa vụ thanh toán trả ngay theo Hợp đồng ngoại thương với mức phí dịch vụ UPAS L/C thấp hơn mức phí theo tín dụng thương mại (Người bán cấp tín dụng cho Người mua) hoặc chi phí vay thông thường, và được thanh toán vào thời điểm L/C trả chậm đến hạn.
    + Nâng cao khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp trong giao thương quốc tế.
    Hồ sơ/Thủ tục:
    + Điền đầy đủ thông tin vào Thư Yêu cầu mở UPAS L/C (theo mẫu của Agribank).
    + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (đối với doanh nghiệp giao dịch lần đầu).
    + Bản sao hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (gọi chung là hợp đồng ngoại thương);
    + Giấy phép của Bộ, Ngành liên quan theo quy định quản lý xuất nhập khẩu từng thời kỳ của nhà nước (đối với mặt hàng nhập khẩu có điều kiện);
    + Hợp đồng bảo hiểm hoặc chứng nhận bảo hiểm (nếu cần);
    + Hợp đồng mua bán ngoại tệ: 02 bản chính (theo mẫu của Agribank, nếu cần).
    + Các giấy tờ chứng minh đảm bảo nguồn vốn thanh toán.
    Liên hệ: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh Agribank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của Agribank để biết thêm chi tiết: 1900558818.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818